นักศึกษาวิชาทหารที่จะขึ้นปี 3-4-5 ให้ส่งใบสมัครและยื่นเอกสารรายงานตัวทั้งหมดภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง B208/2 ชั้น 2 อาคารแย้มชุติ ตึก B

wasun_CC        นักศึกษาวิชาทหารที่จะขึ้นปี 3-4-5 ให้ส่งใบสมัครและยื่นเอกสารรายงานตัวทั้งหมดภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง B208/2 ชั้น 2 อาคารแย้มชุติ ตึก B

เอกสารที่ใช้มีดังต่อไปนี้

1. แบบรายงานตัว นศท.เข้าฝึกวิชาทหาร (แบบรด.2) (สามารถขอได้ที่ห้อง B208/2)
2. สำเนาทำเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร
5.ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
6. สด.9 (ผู้ชายเท่านั้น)
7. รูปถ่ายเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารชนาด 3*4 ซม. จำนวน 1 รูป (เลขที่บนปกเป็นปีที่จะเข้าเรียน)


wasun_CC

ผู้ประกาศข่าวDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9